METOD/ETIK

iScreen förmedlar endast offentlig information. Annan information, till exempel inofficiell information, som av något skäl kan dyka upp vid informations­inhämtningen, rapporteras ej. iScreen ägnar sig inte åt skvaller, privatspaning eller ljusskygg verksamhet.

 

iScreen tar ansvar för att den information som förmedlas är identisk med den som erhållits från undersökningskällorna. Däremot tar iScreen inte ansvar för eventuella felaktigheter i offentliga register eller misstag begångna av myndigheters tjänstemän.