METOD

iScreen arbetar uteslutande med inhämtning av information genom öppna, offentliga källor. Informa­tions­inhämtningen som sker via telefon, personliga besök, brev och internet­baser­ade system sköts av våra researchers.

 

  • Rent tekniskt följer varje under­sökning en manual som specifi­cerar vilken infor­ma­tion som skall inhämtas. Checklistor används för att följa upp att all information har inhämtats.

  • Rapporter levereras fri från slut­satser och personligt tyckande. Processen har en hög validitet vilket är starkt bidragande till väl verifierade undersökningsresultat.

  • Informationsinhämtningen lämnar aldrig per automatik några spår, med andra ord finns inga kopplingar till dig.