METOD/RÅD

iScreen rekommenderar att upp­drags­givaren om möjligt informerar aktuell kandidat/undersökningsobjekt om att en bakgrundsundersökning kommer att utföras. Fördelen är att en even­tuell integritetsdiskussion i efterhand kan undvikas. Det kan även vara positivt att kandidater som inte vill bli undersökta ges möjligheten att hoppa av i en eventuell rekryteringsprocess.

 

Det är viktigt att samtycke från den undersökte begärs i de situationer där det enligt GDPR behövs, samt att det görs en medveten bedömning om varför samtycke eventuellt inte behövs från den under­sökte (se artikel 6 i GDPR).​​