VETVEM

Tillgången på offentlig information är ofantlig. Genom erfarenhet har iScreen kommit fram till ett antal undersökningsområden som i de flesta fall är fullt tillräckliga för att kunna fatta väl avvägda affärsbeslut oavsett om det gäller en rekrytering eller ett företagsköp. Grundläggande undersökningsom­råd­en är antingen person eller företag.